Da lunedì 3 aprile torna per le strade il tradizionale canto di Santu Lazzaru. Nella sezione foto l’itinerario dei 5 giorni, organizzato dalla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù.

Il Canto

BONASERA A QUESTE CASE
A TUTTI QUANTI LI ABITANTI

GESÙ CRISTU E L’ANGELI SANTI
NI TONU JUTU E SALVAZIONE

OSCE OSCE SI FACE MISSIONE
MO CI LAZZARU È SUSCITATU

LAZZARENU IESSI QUA FORE
CA SI CHIAMATU TI LU SIGNORE

SCIAMU A CASA TI SIMONE
A DDHRAI NC’È CRISTU CA FACE LA CENA

A DDHRAI CUMPARSE LA MADDALENA
CA NDI PATIU DI QUEDDHRA PENA

IERI SERA A N’ORA TI NOTTE
FOI PIGGHIATU NOSTRO SIGNORE

TRENTA DENARI INDERA CRISTU
LI SACERDOTI E LI FARISEI

GIUDA FOI LU TRADITORE
MO CA INDIU NOSTRO SIGNORE

A PILATU FOI PURTATU
A CRUCIFISSU FOI CUNDANNATU

UNA CROCE NI FOI ASSEGNATA
SU MONTE CALVARIU FOI PURTATA

STRATA FACENDU ACQUA CIRCÒ
LA MADDALENA NI LA DUNÒ

LU CENTURIONE CA LI GUIDAVA
L’ACQUA LUNTANA NI LA MINAVA

FORA QUATTORDICI LI CRUCIATE
E TOTTE QUANTE CU LI FRUSTATE

MONTE CALVARIU FOI RRIATU
E SULLA CROCE FOI NCHIUATU

SULLA CROCE FOI NCHIUATU
TI SPINE TI ROSE FOI NCURUNATU

MO PARLÒ LU BON LATRONE
GRAZIA CIRCÒ A NOSTRO SIGNORE

A TE MO EGNU A CUMPISSARE
LI MIA PICCATI MA PIRDUNARE

TI LA CROCE TUTTI GRAZIÒ
TI LAMPI E TRONI LU CIELU BRILLÒ

TI LA CROCE FOI SCHIUATU
ALLA MAMMA SUA FOI CUNSIGNATU

ALLU SEPOLCRU FOI SEPPELLITU
TI CENTURIONI FOI SORVEGLIATU

LU TERZU GIURNU LA TERRA TRIMÒ
E CRISTU RISORTU TRA NUI TURNÒ

STA BINIMU VIA VIA
CU PATERNOSCI E L’AVE MARIA.